Abonaţi-vă la newsletter pentru a primi noutăţi direct pe email!

Caută

Da-ne un like pe facebook

SERVICII

 

 

 

Program: Non-Stop

Call Center: 0754.021.030

 

 

 

REGULAMENTUL PARCĂRII SUBTERANE TOMIS MALL

 

 

 

TAXĂ PARCARE – 2 lei/30 minute; 5 minute de grație după intrarea în Parcare

 1. DISPOZIȚII GENERALE: PARCAREA – Parking Experts –TOMIS MALL (denumită în continuare generic „Parcarea”) este proprietate privată. Dispozițiile prezentului Regulament se completează cu cele privind principiile legislației referitoare la circulația pe drumurile publice și cu cele ale Codului civil, după caz.
 2. GENERAREA RAPORTULUI JURIDIC: Intrarea în Parcarea TOMIS MALL Constanța prin obținerea și utilizarea tichetului de intrare ori a cartelei de acces, înseamnă luarea la cunoștință a prevederilor prezentului Regulament, precum și acordul expres cu privire la dispozițiile acestuia, inclusiv a dispozițiilor privind blocarea sau ridicarea și relocarea vehiculelor dumneavoastră în situațiile și în condițiile prezentului Regulament, precum și asupra limitărilor de răspundere ale Parking Experts și/sau TOMIS SA.
 3. OBLIGAȚII CONDUCĂTORI AUTO: Obligațiile conducătorilor auto care își parchează vehiculul în incinta Parcării sunt următoarele:
 • Vehiculele vor fi parcate numai în locurile indicate și marcate în acest scop pentru fiecare categorie de autovehicul, în aşa fel încât un autovehicul să nu ocupe decât locul de Parcare respectiv, fără a împiedica Parcarea pe locurile învecinate;
 • Respectarea indicatoarelor și marcajelor rutiere;
 • Viteza maximă de circulație este de 5 km/h și cu luminile de fază scurte aprinse. Lungimea maximă admisă a vehiculelor este de 5,5 metri;
 • Menținerea curățeniei locului de Parcare, nu se vor arunca articole din vehicul pe suprafața locului de Parcare, nici nu se vor depozita orice fel de materiale pe aceasta;
 • Nu se vor executa lucrări de întreținere sau de reparații și nici de spălare a vehiculelor în timp ce se află în interiorul Parcării;
 • Timpul maxim pentru care un vehicul poate fi parcat regulamentar pe bază de tichet în incinta Parcării este de 24 de ore consecutive, cu excepția unor situații speciale agreate în mod expres și în scris de către reprezentanții TOMIS SA;
 • Respectarea interdicțiilor menționate în prezentul Regulament;
 • Cărucioarele de marfă/cumpărături, dacă sunt utilizate în incinta Parcării, trebuie manevrate cu grijă (având în vedere că Parcarea este în pantă), iar după golire trebuie conduse spre locul special amenajat în acest scop (urmând semnele);
 • În cazul abonaților, aceștia sunt obligați să ocupe loc de Parcare liber, începând de la cel mai jos nivel al parcării subterane (-3).
 1. INTERDICȚII: Este interzisă:
 • folosirea Parcării de către vehiculele cu instalație GPL (gaz petrol lichefiat);
 • în timpul staționării lăsarea motorului vehiculului pornit (modul de încălzire/răcire);
 • lăsarea minorilor nesupravegheați în Parcare sau în autovehiculele parcate.
 • lăsarea în interiorul/exteriorul mașinii sau în Parcare a animalelor nesupravegheate, substanțelor inflamabile sau obiectelor periculoase;
 • lăsarea cărucioarelor în Parcare lângă mașini;
 • intrarea în Parcare a vehiculelor pentru efectuarea cursurilor de condus, asociate cu școlile de șoferi;
 • intrarea în Parcare a vehiculelor motorizate cu gabarit depășit (cum ar fi, dar fără a se limita la: tractoare, camioane sau alte vehicule de mare tonaj), a autovehiculelor cu remorci sau ce depășesc o lungime de 5,5 m;
 • intrarea în Parcare a vehiculelor ce prezintă defecțiuni vizibile sau care prezintă scurgeri;
 • parcarea pe locurile destinate vehiculelor care aparțin sau transportă persoane cu handicap și care sunt marcate corespunzător cu semnul , în cazul în care vehiculul nu afișează la vedere cardul legitimație pentru persoane cu handicap conform Art. 65 din Legea nr. 448/2006;
 • intrarea pe fluxul de ieșire, fără a primi tichet de Parcare;
 • părăsirea Parcării fără a plăti tariful de Parcare aferent utilizării Parcării;
 • forțarea ieșirii din Parcare, în spatele altui vehicul, fără a plăti tariful de Parcare.
 1. PROGRAM DE FUNCȚIONARE: Intervalul orar în care este permis accesul în Parcare este NON-STOP, fără însă a se depăși timpul maxim de staționare în interiorul parcării conform prevederilor prezentului Regulament.
 2. SUPRAVEGHERE VIDEO: Conducătorii de vehicule sau pietonii sunt informați cu privire la faptul că Parcarea este supravegheată video. Camerele video sunt destinate exclusiv supravegherii fluxurilor de trafic, înregistrările video nefiind disponibile publicului, ci numai autorităților competente la solicitarea oficială a acestora. Parking Experts SRL este notificată la ANSPDCP cu nr. 16911.
 3. RĂSPUNDERE LIMITATĂ: Parking Experts SRL și TOMIS SA nu își asumă nicio răspundere:
  • pentru orice fel de pagubă sau prejudiciu aduse mașinilor, vehiculelor motorizate sau nemotorizate, pentru bunurile lăsate în interiorul acestora, din acțiuni imputabile sau neimputabile altor persoane sau pentru pagubele cauzate din pricina blocării / ridicării lor;
  • pentru orice pagubă directă sau indirectă, pierderi civile, contravenții sau infracțiuni care au loc în Parcare, în contextul în care fiecare vizitator este sfătuit să nu lase niciun articol de valoare în interiorul vehiculului, întrucâat nu este asigurată securitatea la fața locului a vehiculelor;
  • pentru orice fel de pagubă care este cauzată de blocarea sau ridicarea vehiculului în timpul manevrelor de ridicare a vehiculului de pe spațiu, dacă este cazul, în situația în care aceasta este produsă de către compania care efectuează manevrele, ca o consecință a aplicării dispozițiilor prezentului Regulament urmare a încălcării prevederilor acestuia de către conducatorul sau proprietarului vehiculului;
  • pentru accidentele sau orice fel de incidente suferite de utilizatorii Parcării ca urmare a neatenției, a folosirii inadecvate a elementelor componente a Parcării, barierelor, terminalelor de emitere și citire tichete, automatelor de plată sau altor echipamente aparținând Parking Experts SRL.
 4. SANCȚIUNI.

8.1 Constituie abatere de la Regulamentul de utilizare a Parcării și se poate sancționa cu blocarea roților autovehiculului (Taxa pentru deblocarea roţilor este de 100 lei, TVA inclus și se achită la automatul de plată), dacă este cazul:

(i) oprirea sau staționarea vehiculului în locurile  sau  zonele  nepermise, căile de acces/evacuare sau locurile de Parcare destinate persoanelor cu mobilitate redusă fără a avea acest drept, pe locurile de Parcare rezervate și semnalizate în acest sens, sau expunerea spre vânzare pe teritoriul Parcării fără o aprobare prealabilă din partea administraţiei;

(ii) staţionarea în incinta Parcării mai mult de 24 ore consecutive fără a fi în prealabil anunţată staţionarea şi achitată o taxă de Parcare pentru 24 ORE;

(iii) ieșirea în mod repetat fără a plăti tariful de Parcare aferent utilizării Parcării;

8.2 Constituie abatere de la Regulamentul de utilizare a Parcării și se sancționează cu tarif tichet pierdut (sancțiunile se cumulează proporțional cu numărul abaterilor):

 • intrarea în Parcare fără tichet de Parcare;
 • intrarea în Parcare pe fluxul de ieșire, fără a primi tichet de Parcare;
 • iesirea din Parcare în mod fraudulos, în spatele altui vehicul, fără a plăti tichetul de Parcare, aferent utilizării Parcării Tomis Mall Constanța.

8.3 Introducerea în blacklist a vehiculelor și restricționarea accesului acestor vehicule în Parcare se aplică în următoarele situații:

 • conducerea autovehiculului cu viteză în Parcare;
 • ieșirea din Parcare în spatele altui vehicul, pentru a evita plata tarifului de Parcare aferent;
 • generarea de blocaje la ieșirea din Parcare prin refuzarea plății tarifului de Parcare;
 • generarea de situații conflictuale și amenințări a personalului Parcării.

Constatarea acestor abateri se face în conformitate cu prezentul Regulament.

Deteriorarea sau degradarea bunurilor din Parcare ca efect al nerespectării prevederilor prezentului Regulament se sancţionează conform legislaţiei în vigoare.

9. BLOCAREA SAU RIDICAREA VEHICULELOR, dacă este cazul: Se blochează roţile vehiculelor care sunt oprite sau staţionate neregulamentar, care ocupă locuri de Parcare rezervate, ale celor expuse la vânzare sau ale celor care în mod repetat au ieșit din Parcare fără să plătească tariful de parcare aferent utilizării Parcării. Activitatea de blocare, cu dispozitive speciale, a roţilor vehiculelor oprite sau staţionate neregulamentar se face conform precizărilor prezentului Regulament.

Constatarea faptului că unele autovehicule sunt oprite, staţionate neregulamentar, ocupă locuri de Parcare rezervate, ale celor expuse spre vânzare pe teritoriul parcării, inclusiv ale ale celor care în mod repetat au ieșit din Parcare fără să plătească tariful de Parcare aferent utilizării Parcării se va efectua cu respectarea prevederilor prezentului Regulament, de către angajaţi ai Parking Experts SRL.

Prestatorul, reprezentanții Parking Experts, vor fotografia vehiculele oprite sau parcate neregulamentar pentru a avea proba abaterii de la Regulament anterior blocării roţii cu dispozitiv de blocare sau vor avea documente doveditoare în acest sens. După dispunerea măsurii de blocare, operatorul va fotografia vehiculul şi după aplicarea dispozitivului de blocare, precum și poziția vehiculului staționat neregulamentar.

Dispozitivele pentru blocarea roţilor se montează pe roata stânga faţă ori pe partea căreia se află volanul autovehiculului, pentru a fi ușor observate de către conducătorul auto şi se vor aplica în aşa fel încât să nu producă defecţiuni tehnice autovehiculului blocat sau să afecteze caroseria acestuia.

Pe lângă dispozitivul de blocare, printr-un anunț care va fi afişat pe parbrizul autovehiculului, se va aduce la cunoştinţa conducătorilor auto abaterea comisă privind Parcarea neregulamentară şi consecinţele care urmează a fi suportate de către acesta.

Deblocarea roţilor se face după ce în prealabil i-a fost readus la cunoştinţă conducătorului auto Regulamentul de utilizare al Parcării.

Deblocarea roţilor vehiculelor aparținând sau folosite de persoanele care în mod repetat părăsesc Parcarea fără a plăti tariful aferent utilizării Parcării, se face după ce în prealabil i-a fost readus la cunoştinţă utilizatorului autovehiculului Regulamentul de utilizare al Parcării. În această situație conducătorul auto datorează tariful de deblocare a roții la care se adaugă taxa de parcare din perioada sau perioadele pentru care a beneficiat de Parcare fără a plăti tariful.

În cazul în care proprietarul/utilizatorul autovehiculului blocat nu se prezintă pentru deblocare în termen de 7 zile calendaristice, autovehiculul se consideră abandonat și poate fi ridicat, transportat şi depozitat într-un spaţiu special amenajat iar proprietarul/utilizatorul autovehiculului va suporta:

 • costurile de ridicare și depozitare ale autovehiculului, la nivelul costurilor furnizorului extern de servicii,
 • taxa de deblocare prevăzută de prezentul Regulament și
 • taxa de parcare aferentă staționării în Parcare.

Dispozițiile prezentului Regulament referitoare la ridicarea autovehiculelor se va aplica și acelor autovehicule care la data aplicării Regulamentului parcării ori pe pacursul aplicării acestuia sunt abandonate în incita Parcării în alte circumstanțe decât cele anterior menționate.

10. TAXARE: Tariful de Parcare este de 2 lei/30 min. care se achită la automatul de plată; clienții dispun de o perioadă de grație de 15 minute după efectuarea plății pentru ieșirea din Parcare. Plata se poate efectua la automatul de plată sau casieria cu operator uman, indicate corespunzător.

Taxe suplimentare care se vor percepe :

 • Pentru deblocarea autovehiculului se percepe un tarif de 100 de lei (TVA inclus) ce reprezintă valoarea serviciului de deblocare, la care se adaugă costul aferent perioadei de staționare în Parcare și costul ridicării și relocării acestuia, după caz;
 • Ruperea brațului barierei prin impactul cu autovehiculul se tarifează cu 300 lei (TVA inclus), la care se adaugă cuantumul tarifului de Parcare și se achită direct la automatul de plată;
 • Pierderea tichetului de Parcare se tarifează cu 100 lei (TVA inclus) și se achită direct la automatul de plată;
 • Intrarea în Parcare pe fluxul de ieșire, fără tichet, se tarifează cu 100 lei (TVA inclus) – tichet pierdut și se achită direct la automatul de plată.

MODIFICARI: Prezentul Regulament de Parcare poate fi modificat conform contract 730 din 10.06.2019 urmând a se aplica începând cu data afișării acestuia.

 

 

 

 

RETUŞ - CROITORIE

Program

Luni – Sâmbătă   11:00 – 19:00

Duminică            10:00 – 14:00

Contact: 0241.483.221

 

 

 

Program

Luni – Duminică   11:00 – 19:00

Contact: 0241.515.353

 

 

 

Program

Luni – Duminică   12:00 – 20:00

Contact: 0241.515.353

 

 

 

Traducere »